Upload
Download
Phú Mỹ Hưng
phumyhungcorp.com.vn.pdf
  • File ID: 385754
  • File size: 2.6 MB
  • Time to live: 83 days
  • Phú Mỹ Hưng hiện được xem là một trung tâm Sài Gòn thứ hai, quy hoạch tổng thể của khu đô thị này đáp ứng được tất cả nhu cầu của một cuộc sống, làm việc hiện đại. Hiện nay, Phú Mỹ Hưng đang giới thiệu ra mắt các dự án căn hộ cao cấp mới nhất như The Antonia hay Happy Valley Premier có đầy đủ pháp lý, hoàn thiện, minh bạch, rõ ràng, khách hàng có thể tìm hiểu thực tế căn hộ trước khi chọn mua. Website: https://phumyhungcorp.com.vn/ Địa Chỉ: 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Email: phumyhungcenter@gmail.com Điện Thoại: 0919881080 Hashtags: #phumyhungcorp #phumyhungcenter #bdsphumyhung Social: https://www.facebook.com/pmhcitycenter/ https://www.youtube.com/channel/UChNjmj0UKnSKpxPQ_fvUefg Dự án: https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/the-antonia-phu-my-hung https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/happy-valley-premier

Why our site?

Simple & Free

Upload and download lots of  files, big files, small files, data files, media files, archives or backups - any files. With Wikisend it`s simple and free.

Share with Friends

Share files with your friends using E-mail, MySpace page, your blog, forums and so on. With Wikisend sharing files, photos, videos or documents is easy, fast, and reliable.

Start now

No need to register, activate, install or read manuals - use our uploading form, you`re ready to go.